Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Funkcie a výhody služby fencee Cloud

Online informácie

Všetky chytré zariadenia fencee sú vždy aktívne a neustále spolu komunikujú. Vďaka tomu máte v aplikácii fencee Cloud vždy aktuálne informácie o všetkých pripojených zariadeniach a elektrických ohradníkoch.

Ovládanie z telefónu

Pomocou centrálnej brány pripojenej do cloudu môžete ovládať a monitorovať všetky chytré rádiové zariadenia fencee pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. Aplikácia vás bude informovať o stave vašich elektrických ohradníkov kedykoľvek to budete potrebovať.

Online alarmy

O prípadných poruchách alebo závadách na plote alebo zariadení sa dozviete včas. Brána je vždy pripojená na internet a v prípade akejkoľvek poruchy okamžite odošle alarm na váš mobilný telefón a e-mail.

Nevyžaduje kartu SIM

Všetky chytré zariadenia fencee fungujú na základe pripojenia pomocou bezplatnej technológie RF. Preto sa na ich prevádzku nevyžaduje SIM karta a za prevádzku chytrých zariadení sa neplatia žiadne ďalšie poplatky. Mobilná aplikácia fencee Cloud je takisto bezplatná pre systémy Android alebo iOS.

Žiadne obmedzenia

Aplikácia fencee Cloud nemá žiadne obmedzenia počtu zariadení. Je teda len na vás, koľko chytrých zariadení chcete ovládať pomocou služby Cloud. Jedinou požiadavkou je 12 zariadení na jednu centrálnu bránu WiFi.

Šetrí čas

Pracujte efektívne, s chytrými RF zariadeniami fencee a diaľkovým ovládaním cez aplikáciu fencee Cloud už nemusíte chodiť okolo plota a hľadať problém. Všetko kontrolujte a ovládajte online z mobilného telefónu, tabletu alebo počítača.

Prehľadné grafy

Prehľadne graficky znázorňujú priebeh nameraných hodnôt zariadenia za posledných 7 dní. Môžete sa vrátiť do histórie a sledovať výkon zariadenia.

Zoznam zariadení

Všetky zariadenia pripojené k aplikácii fencee Cloud sa prehľadne zobrazujú v zozname pri každej nadradenej bráne. To umožňuje veľmi rýchlo a jednoducho nájsť hľadané zariadenie.

Mapové podklady

Pre ľahšiu orientáciu v zariadeniach, ktoré ste umiestnili na elektrické ohradníky. Pomocou mapových podkladov môžete jednotlivé zariadenia umiestniť na konkrétne, presne určené miesto. Z mapy sa potom môžete jednoducho prekliknúť na detail konkrétneho zariadenia.

Virtuálny plot

Pomocou virtuálneho plotu môžete svoje elektrické ploty jednoducho zakresliť do mapového podkladu a presne ich umiestniť. Aplikácia potom zobrazuje jednotlivé stavy ohradníkov pomocou farieb. V prípade poruchovej situácie a spustenia alarmu je veľmi jednoduché na prvý pohľad lokalizovať miesto a zariadenie, ktoré hlási problém.

Kontrola prístupu

Umožňuje zdieľať údaje o jednotlivých zariadeniach s ostatnými používateľmi a udeliť im práva na ovládanie jednotlivých zariadení RF. Napríklad váš elektrický ohradník môžu v aplikácii sledovať 4 osoby, ale len jedna z nich bude mať právo vypnúť/zapnúť zdroj alebo vynulovať hodnotu alarmu.

Základné informácie o aplikácii fencee Cloud

Jedinečný systém Smart Farm s aplikáciou fencee Cloud vám poskytuje 100 % prehľad o vašich elektrických ohradníkoch bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

V cloudovom úložisku sa zhromažďujú údaje z chytrých zdrojov a kontrolných zariadení nazývaných monitory, ktoré merajú napätie na vzdialených alebo problematických miestach elektrického ohradníka. Prostredníctvom centrálneho zariadenia FENCE WiFi GATEWAY GW100 možno jednotlivé chytré RF zariadenia fencee jednoducho nastaviť , monitorovať a ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie fencee alebo aj z webového prehliadača.

Cloud

Je zabezpečené miesto na internete, prostredníctvom ktorého všetky spárované chytré zariadenia fencee navzájom komunikujú. To umožňuje nielen zdieľať údaje s ostatnými používateľmi, ale aj monitorovať, nastavovať a ovládať zariadenia fencee prakticky odkiaľkoľvek.

Získate prístup ku všetkým dôležitým informáciám o ohradníku a možnosť nastaviť alarm pre každý chytrý zdroj a monitor, ktorý vás informuje o prekročení nastavených limitov. Zariadenie môžete na diaľku vypnúť/zapnúť, zmeniť výkon (50/100 %), nastaviť hraničné hodnoty alebo skontrolovať hodnotu napätia. Z monitora MX10 získate informácie o stave napätia celého elektrického ohradníka.

Inteligentný RF zdroj pripojený k elektrickému ohradníku komunikuje prostredníctvom RF technológie s centrálnou WiFi bránou, z ktorej môžete jednoducho ovládať a nastavovať hodnoty pre každý ohradník. Na svojom mobilnom telefóne získate dokonalý prehľad o všetkých elektrických ohradníkoch.

Monitor pripojený k elektrickému ohradníku meria hodnotu napätia. Ak napätie klesne pod nastavenú hranicu, odošle upozornenie prostredníctvom rádiovej frekvencie do centrálnej brány WiFi, ktorá prostredníctvom cloudu rozošle upozornenia na váš telefón a e-mail.

Všeobecné funkcie:

 • Aplikácia bez obmedzenia počtu pripojených chytrých zariadení a diaľkového ovládania pomocou mobilného telefónu.
 • Vďaka výstražným upozorneniam na telefóne a v e-maile sa okamžite dozviete o (vzniknutom) probléme a predídete vážnejším problémom alebo dokonca úniku zvierat z bezpečnej zóny elektrického ohradníka.
 • Cloudové ovládanie je podporované výkonovými chytrými zdrojmi RF DUO RF PDX a energetickými chytrými zdrojmi RF DUO RF EDX s výkonom až 15 J.
 • Tieto chytré zdroje RF využívajú technológiu RF - bezplatnú vzájomnú komunikáciu prostredníctvom rádiovej frekvencie. Za prevádzku chytrého elektrického ohradníka nebudete mať žiadne dodatočné náklady.
 • Pomocou monitora MX10 môžete tiež monitorovať údaje o napätí v konkrétnych sektoroch elektrického ohradníka prostredníctvom cloudu.
 • Mapové podklady - pre jednoduchú orientáciu môžete zariadenie umiestniť na mapu na konkrétne miesto. Z mapových podkladov potom môžete jednoducho kliknúť priamo na konkrétne zariadenie.
 • Virtuálny plot -pomocou virtuálneho plotu môžete ľahko zakresliť ploty na mape. Farebné zobrazenie symbolizuje stav plotov. V prípade alarmu môžete ľahko na prvý pohľad podľa farby lokalizovať, z ktorého miesta a ktoré zariadenie hlási problém.
Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

 • Ovládání a sledování ohradníků mobilem nebo z PC
 • Aplikace pro vzdálené ovládání ohradníků
 • Život s aplikací fencee Cloud

Ovládanie cez aplikáciu

Ovládajte pripojené zariadenia pomocou aplikácie fencee Cloud. Získajte prehľad o všetkých pripojených zariadeniach na svojom telefóne alebo tablete.

 • Aplikácie pre systém Android sú k dispozícii na stiahnutie v službe Google Play
 • Aplikácie pre systém Apple iOS sú k dispozícii na stiahnutie v obchode App Store
Ovládanie cez aplikáciu
Ovládanie cez webové rozhranie

Ovládanie cez webové rozhranie

Pomocou webového rozhrania môžete sledovať a ovládať pripojené zariadenia na počítači.

Sledujte hodnoty

Hodnoty, ktoré môžete nastaviť a sledovať pomocou aplikácie fencee Cloud.

 • Napätie - aktuálne namerané napätie na zariadení
 • Stav batérie - monitorovanie stavu batérie všetkých pripojených zariadení
 • Stav - zobrazuje stav zdroja. K dispozícii je niekoľko stavov:

ON - zapnutý, funkčný STANDBY - vypnutý v pohotovostnom režime, možno zapnúť na diaľku OFF - vypnutý, bez možnosti diaľkového zapnutia

 • MODE - pre zdroje môžete prepnúť výkon (režim) na 100 % alebo 50 % výkonu
 • Alarm - používateľom nastavená hraničná hodnota napätia, ak napätie klesne pod túto hodnotu, vyhlási sa alarm
 • Výkon - podľa aktuálneho zaťaženia (odporu) ohrady zdroj upravuje svoj výkon
 • Kvalita uzemnenia
 • Impedancia
Sledujte hodnoty
Zoznamy zariadení a prehľadné grafy

Zoznamy zariadení a prehľadné grafy

S aplikáciou fencee Cloud budete mať dokonalý prehľad.

 • Zoznamy zariadení - prehľadné zoznamy všetkých pripojených zariadení, zobrazené podľa nadradenej brány
 • Prehľadné grafy - grafické znázornenie nameraných hodnôt za posledných 7 dní

Online alarmy

Vždy online - v prípade problému sa okamžite dozviete.

 • V prípade výnimočnej, poruchovej situácie - okamžité upozornenie na váš telefón vo forme oznámenia a na váš e-mail
Online alarmy
Virtuálny plot

Virtuálny plot

Pomocou funkcie virtuálneho plotu môžete ploty jednoducho zakresliť do mapy.

 • Keď sa spustí alarm , môžete ľahko na prvý pohľad podľa farby zistiť, z ktorého miesta a ktoré zariadenie hlási problém.
 • Prevšetky pripojené brány môžete pomocoufunkcie zobrazenia prepojenia zobraziť jednotlivé cesty spárovaných zdrojov a monitorov ku konkrétnej bráne

Funkcie mapy fencee Cloud

Mapové podklady

Zariadenie môžete umiestniť do presnej polohy na jednoduchú orientáciu.

 • Na mape potom môžete ľahko kliknúť priamo na konkrétne zariadenie
 • Na okamžité určenie polohy môžete zariadenie kedykoľvek vycentrovať
 • Ak máte v aplikácii pripojených viacero zariadení, oceníte funkciu prepínania medzi zariadeniami

Funkcie mapy aplikácie fencee Cloud

Mapové podklady
Katalóg o modernej farme

Zdieľanie zariadení s ostatnými členmi

Funkcia zdieľania prístupu umožňuje zdieľať údaje o jednotlivých zariadeniach. Vyberte funkcie, ktoré môže daná osoba ovládať.

 1. Prahová hodnota - nastaviteľná hraničná hodnota napätia, ak napätie klesne pod túto hodnotu, spustí sa alarm
 2. Výstupný výkon - prepínanie výstupu zdroja na 100 % alebo 50 %.
 3. ON/OFF - dáva používateľovi možnosť zmeniť stav zdroja

Kontrola prístupu a zdieľanie zariadenia s ostatnými členmi Chytré Farmy

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.