Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Reklamačný poriadok pre spotrebitelov

obchodnej spoločnostiVNT electronics s.r.o pre internetový obchod na adrese www.fencee.sk

Reklamačný poriadok je určený LEN PRE ZÁKAZNÍKA SPOTREBITEĽA a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”).

Našim zákazníkom sa vždy snažíme poskytnúť okamžité riešenie technických problémov a radi odpovieme na otázky týkajúce sa inštalácie, používania a údržby všetkých typov výrobkov fencee.

Skôr ako začnete zariadenie považovať za chybné, postupujte prosím najprv podľa návodu na použitie a zoznamu možných závad.

Ďalej vám odporúčame preštudovať si naše Reklamačné desatoro, ktoré vám pomôže identifikovať možnú závadu.

Ak informácie uvedené v príručkách alebo na našej webovej stránke nie sú dostatočné, obráťte sa na naše reklamačné oddelenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

 • Telefonicky: +420 730 893 828 (v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.)
 • e-mailom: info@fencee.cz

Kam doručiť tovar v prípade reklamácie?

Tovar nám môžete doručiť alebo osobne odniesť na adresu sídla spoločnosti: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, Žichlínske Predmestie, 563 01 Lanškroun. Toto je zvyčajne najrýchlejší spôsob vybavenia vrátenia tovaru alebo reklamácie.

Tovar k nám môžete poslať alebo zaniesť k jednému z našich obchodných partnerov:

 • IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín.
 • BALIZ,Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno.
 • OVISFARMA SK, Kpt. Nálepku 565 Povážská Bystrica.

1. AKO BY MAL NÁŠ TOVAR VYZERAŤ PRI JEHO PREVZATÍ

 • 1.1. Aké vlastnosti by mal mať náš tovar v čase jeho prevzatia? Zodpovedáme za to, že tovar je v čase prevzatia bez vád. Zodpovedáme najmä za to, že v čase prevzatia tovaru je bez vád:
  • 1.1.1 tovar má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, ktoré sme my alebo výrobca opísali (vrátane reklamy) alebo ktoré ste očakávali vzhľadom na povahu tovaru,
  • 1.1.2 tovar je vhodný na účel, ktorý uvádzame pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • 1.1.3 tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohode zmluvných strán a/alebo vzorke alebo exempláru (ak sme na ich základe objednávku uskutočnili),
  • 1.1.4 tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
  • 1.1.5 tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
 • 1.2 Domnienka, že tovar je vadný. Ak sa vada prejaví do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, predpokladá sa, že tovar bol vadný pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.

2V AKÝCH SITUÁCIÁCH NEBUDE VAŠA REKLAMÁCIA UZNANÁ

 • 2.1. Za aké vady nezodpovedáme? Nezodpovedáme za vady v nasledujúcich prípadoch:
  • 2.1.1 vada, ktorú mal tovar v čase prevzatia a pre túto vadu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
  • 2.1.2 vada je spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
  • 2.1.3 vada je spôsobená vami a bola spôsobená nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, vaším zásahom alebo mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré sú nevhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, iných vplyvov prostredia a je priamo špecifikovaná nami alebo výrobcom (zvyčajne na príbalovom letáku/štítku tovaru) alebo v dôsledku právnych predpisov,
  • 2.1.4 vada tovaru, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vada vznikla v dôsledku takejto úpravy,
  • 2.1.5 používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu priamo určenému predávajúcim alebo výrobcom, alebo v dôsledku právnych predpisov,
  • 2.1.6 vada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú sme nemohli ovplyvniť (napr. živelná pohroma).

3. APLIKÁCIA fencee Cloud

 • 3.1 Aplikácia fencee Cloud. Predávajúci ponúka na e-shope okrem tovaru aj možnosť stiahnuť si aplikáciu fencee Cloud, ktorá môže uľahčiť obsluhu a fungovanie ponúkaného tovaru alebo ponúkať niektoré ďalšie funkcie súvisiace s ponúkaným tovarom.
 • 3.2. Fungovanie aplikácie a tovaru. Keďže aplikácia fencee Cloud nie je podmienkou správneho fungovania ponúkaného tovaru, prípadná vada aplikácie fencee Cloud sa nepovažuje za vadu tovaru, a to ani v prípade, ak aplikácia spôsobuje nesprávne fungovanie tovaru pri jeho používaní. Zákazník tiež nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak aplikácia fencee Cloud v kombinácii s ním zakúpeným tovarom nefunguje správne alebo ak aplikácia vykazuje iné vady.
 • 3.3 Podmienky používania aplikácie fencee Cloud. Na vady a iné súvisiace práva zákazníkov v súvislosti s používaním aplikácie fencee Cloud sa nevzťahuje tento reklamačný poriadok, ale podmienky používania aplikácie fencee Cloud.

4. BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY?

 • 4.1. Pred prevzatím tovaru od prepravcu skontrolujte obal. Keď zásielku od prepravcu prevezmete, skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných závad. Ak je obal poškodený, oznámte to priamo prepravcovi a spíšte protokol o poškodení. Prepravca si zásielku ponechá. Toto je najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, prepravca nám zásielku okamžite vráti a zašle vám novú zásielku.
 • 4.2. To, že je tovar poškodený, zistíte až po rozbalení zásielky. Ako postupovať? Informujte nás, prosím, ihneď po prevzatí tovaru a zistení závady, najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Ideálne je použiť reklamačný formulár. Uveďte svoje identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste si tovar objednali, a identifikujte tovar, ktorý do reklamácie zahŕňate. Ideálne je priložiť aj kópiu dokladu o kúpe (napr. faktúru), fotodokumentáciu závady a popis problému, ktorý ste na tovare zistili. Všetky tieto informácie môžu pomôcť k rýchlejšiemu vyriešeniu vašej reklamácie.
 • 4.3. Kedy už nebudeme môcť reklamovať zásielku? Upozorňujeme, že ak reklamáciu nahlásite na štvrtý (4.) a ďalší deň po prevzatí zásielky, je veľmi nepravdepodobné, že takáto reklamácia bude dopravcom uznaná. V dôsledku vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky nám môže vzniknúť škoda (poškodenú zásielku vám dopravca za vašu neskorú reklamáciu neuhradí) a máme právo túto škodu od vás vymáhať. Zásielku si uschovajte a urobte si fotodokumentáciu zásielky (tak, aby ste jasne videli poškodený tovar, obal, náplň).
 • 4.4. Aký je postup po tom, čo ste nám oznámili poškodenie zásielky? Po uplatnení reklamácie poškodenej zásielky dostanete potvrdenie e-mailom. Môžete nás však kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a overiť si stav vašej reklamácie.

5. AK STE DOSTALI NIEČO INÉ, AKO STE SI U NÁS OBJEDNALI, ČO MÁM ROBIŤ ?

 • 5.1 Jak postupovat a co od Vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: reklamace@dogtrace.com, písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro Vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejš
 • 5.2. Čo sa bude diať ďalej? Po vyplnení a odoslaní reklamácie nesprávneho doručenia dostanete potvrdzujúci e-mail. Všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a overiť si, či sa vaša reklamácia už spracováva.

6. ZISTENIE ZÁVAD DO 14 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU

 • 6.1. Zistím vadu tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak zistíte vadu dodaného tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: reklamace@dogtrace.com, písomne alebo prostredníctvom reklamačného formulára.
 • 6.2. Reklamácia nie je totožná s právom na odstúpenie od zmluvy. Do 14 dní od prevzatia tovaru vám garantujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na výmenu tovaru za iný. V tomto prípade však musíte tovar vrátiť nepoškodený alebo v uzavretom či hygienicky nezávadnom obale. V opačnom prípade nesiete zodpovednosť za zníženú hodnotu tovaru a/alebo riskujete, že vám právo na odstúpenie od zmluvy nevznikne. Ak ste už tovar rozbalili a zistili ste vadu pri jednom z prvých použití, odporúčame ako najvhodnejší postup uplatnenie reklamácie.
 • 6.3. Čo bude nasledovať ďalej? Po uplatnení reklamácie dostanete e-mailom potvrdenie, po ktorom vás naši pracovníci zákazníckeho servisu zvyčajne telefonicky kontaktujú a dohodnú sa na ďalšom postupe. Zvyčajne tak môžeme urobiť do 3 pracovných dní. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle +420 474 770 340 alebo e-mailom na adrese reklamace@dogtrace.com a overiť si, či sa reklamácia už vybavuje.

7. ZISTENIE VÁD DO 24 MESIACOV OD PREVZATIA TOVARU

 • 7.1. Kedy reklamovať vadný tovar. Vady tovaru ste povinní nám vytknúť (reklamovať) bez zbytočného odkladu po zistení vady. V opačnom prípade Vám právo z vadného plnenia nevznikne.
 • 7.2. Vady, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare, ste oprávnení reklamovať v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. To neplatí pre tovar, pri ktorom je na obale, etikete, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej sa môže tovar používať v súlade s inými právnymi predpismi. Tu platia ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).
 • 7.3 Čo sa stane po uplynutí 24 mesiacov? Po uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) už nemôžete reklamovať vady tovaru. Ak je to v prípade daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie. Hoci sa vždy snažíme vybaviť reklamácie k vašej spokojnosti, s niektorými výrobkami je potrebné zaobchádzať v súlade s pokynmi na obale/štítku/príbalovom letáku - inak sa poškodia. Aj keď v týchto prípadoch ešte neuplynulo 24 mesiacov, nemôžeme vašu reklamáciu prijať (bod 2.1.3 alebo bod 2.1.5 tohto reklamačného poriadku).
 • 7.4 Zmluvná záruka. Ak bola na tovar poskytnutá dobrovoľná zmluvná záruka dlhšia ako 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môžete reklamovať vady tovaru po túto dobu. Táto doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie.
 • 7.5. Čo mám urobiť, ak chcem reklamovať vadu tovaru ? Ak chcete reklamovať vadu tovaru, mali by ste vyplniť a odoslať reklamačný formulár alebo nám napísať e-mailom na adresu reklamace@dogtrace.com alebo písomne a uviesť najmä
  • 7.5.1 meno a priezvisko;
  • 7.5.2 e-mail, z ktorého ste si tovar objednali;
  • 7.5.3 telefónne číslo;
  • 7.5.4 identifikáciu tovaru, ktorý zahŕňate do reklamácie;
  • 7.5.5 opis závady vlastnými slovami;
  • 7.5.6 zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zákazník nie je oprávnený zmeniť zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
  • 7.5.7 vašu adresu pre prípadné vrátenie tovaru po ukončení reklamačného konania.
 • 7.6 Potvrdíme prijatie reklamácie. Po zistení vady tovaru od nás dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí reklamácie. Za čas uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď od vás obdržíme údaje o reklamácii.
 • 7.7  Kde môžem podať reklamáciu? Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť na adrese sídla, ďalej u našich obchodných partnerov IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín, alebo BALIZ, Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno, OVISFARMA SK Kpt. Nálepku 565 Povážská Bystrica, e-mailom na reklamace@dogtrace.com alebo prostredníctvom vyššie uvedeného reklamačného formulára.
 • 7.8 Doručenie reklamovaného tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (okrem reklamovanej vady), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu.
 • 7.9 Kto znáša náklady na zaslanie reklamovaného tovaru? Náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám nesie zákazník sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude vám vrátený späť na vaše náklady. Ak však bude vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do jedného (1) mesiaca od ubehnutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia. Na tento účel naskenujte podací lístok a pošlite ho na náš kontaktný e-mail.
 • 7.10 Potvrdenie - Po prijatí reklamovaného tovaru vám bude na vami zadanú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí zásielky reklamovaného tovaru a jej obsahu.

8. AKO RÝCHLO BUDE VAŠA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ

 • 8.1. Kedy bude proces podávania sťažností ukončený? Zákon (občiansky zákonník) nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý. Na Vašej spokojnosti a dôvere nám záleží, preto sa všetko snažíme vybaviť čo najskôr, obvykle do 7 pracovných dní od uplatnenie Vašich práv.
 • 8.2. Posúdenie chyby. Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalších nevyhnutných údajov na posúdenie vady tovaru) či doručenie reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladné posúdenie vady a ozveme sa s predbežným názorom zákazníkovi - najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu).
 • 8.3 Ak je tovar chybný. V prípade, že bol reklamovaný tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu. Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.
 • 8.4. Pokiaľ sa nezistí, že tovar je chybný. V prípade, že tovar nebol uznaný za chybný, budete o tom informovaní za účelom dosiahnutia individuálneho postupu.

9. SPÔSOB VYRADENIA REKLAMÁCIE

 • 9.1. Čo ovplyvní moje možnosti. Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú vadu. Podľa svojej voľby môžete vybrať:
  • 9.1.1 opravu veci;
  • 9.1.2 dodanie nového predmetu alebo
  • 9.1.3 dodanie chýbajúceho dielu.

Z Vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné ťažkosti alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam vady, oznámime Vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme Vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k vade tovaru alebo hodnote tovaru.

 • 9.2 Podstatné porušenie zmluvy. Pokiaľ vada bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 • 9.3. Kedy bude možné požadovať vrátenie kúpnej ceny? V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situáciách, keď vada tovaru nebude podstatná. Aké budú situácie, v ktorých budete môcť odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny:
  • 9.3.1 odmietneme vadu tovaru odstrániť alebo sme vadu neodstránili v primeranej lehote;
  • 9.3.2 z nášho vyhlásenia alebo iných okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
  • 9.3.3 vada tovaru sa opakuje alebo
  • 9.3.4 došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy.
 • 9.4. Kedy budete môcť požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru ? V niektorých situáciách budete môcť naďalej požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nebude to možné v prípade, že vada tovaru nie je podstatná. Aké budú situácie, v ktorých budete môcť požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny?
  • 9.4.1. Odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme vadu neodstránili v primeranej lehote;
  • 9.4.2 z nášho vyjadrenia alebo iných okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez výrazných ťažkostí pre kupujúceho;
  • 9.4.3 vada tovaru sa opakuje alebo
  • 9.4.4 ide o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 • 9.5. Vy nám poviete, ako máme sťažnosť vybaviťAk nie, požiadame Vás o to. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 • 9.6 Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinný vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak).

10UKONČENIE REKLAMÁCIE

 • 10.1. Ak ste podali sťažnosť u nás. Po vybavení uplatnenej reklamácie budete vyrozumený o ukončení reklamácie, a to telefonicky, prostredníctvom SMS, alebo e-mailom a budete vyzvaný na prevzatie reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný. Pri prevzatí reklamovaného tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 10.2 Ak ste nám poslali tovar na reklamáciu. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 10.3 Ak vraciame kúpnu cenu. V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a zákazník oprávnene požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa , kedy vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • 10.4 Prijatie reklamovaného tovaru. Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste boli o vybavení reklamácie vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EUR.
 • 10.5 Predaj nevyzdvihnuteho tovaru. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaný, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.
 • 10.6 Povinnosť po prijatí reklamovaného tovaru. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prehliadané.

11. ZÁVEREČNÁ ČASŤ

 • 11.1 Zákonné práva. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.
 • 11.2 Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 25. 10. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.
Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.