Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Naše certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode (CE vyhlásenie o zhode)

Všetky naše výrobky prechádzajú podrobným testovaním v akreditovanom Štátnom skúšobnom ústave strojárskom a.s., ktoré je v súlade s požiadavkami všetkých noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia. Na základe týchto dôkazov môžeme vyhlásiť, že všetky zariadenia sú bezpečné za podmienok bežného používania v súlade s návodom na obsluhu. Vyhlásenie o zhode nájdete v návode na obsluhu každého zariadenia.

Chytré rádiové zariadenia

Zariadenia sú v súlade so smernicou Rady Európy a spĺňajú požiadavky všeobecnej licencie Českého telekomunikačného úradu podľa všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3. Všetky chytré zariadenia podliehajú certifikáciám a požiadavkám noriem pre príslušný typ zariadenia. Zoznam noriem nájdete v návode na obsluhu každého zariadenia. Zariadenia Wi-Fi sú schválené výrobky, ktoré spĺňajú normy pre interoperabilitu, bezpečnosť a protokoly špecifické pre jednotlivé aplikácie.

Certifikácia ISO 9001:2015 - kvalita je pre nás dôležitá

Záleží nám na kvalite našich produktov a služieb, preto sme v rámci nášho systému riadenia kvality absolvovali audit a certifikáciu podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Chytré zariadenia chránené úžitkovým vzorom

Celý systém riešenia Chytrej Farmy fencee Cloud je chránený úžitkovým vzorom č. 31675, Nº 1870632, č. 202018102939.

Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.