Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Zásady ochrany osobných údajov

vydané internetovým obchodom www.fencee.sk pre predaj tovaru prostredníctvom spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, ČR, IČO: 64793826 DIČ: CZ64793826, ďalej tiež len „my“ alebo „prevádzkovateľ“).

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail gdpr@vnte.cz alebo poštou na adrese sídla Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun.

Niektoré Osobné údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie Zmluvy, niektoré Osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pri niektorých Osobných údajoch nám ich spracovanie prikazuje zákon (napríklad vedenie účtovníctva). V niektorých prípadoch používame Spracovateľov, ktorí môžu mať prístup k Vašim Osobným údajom. Ide napríklad o účtovné spoločnosti alebo marketingových špecialistov. V prípade, keď to bude potrebné, si od Vás na spracovanie osobných údajov vyžiadame súhlas.

Kedy sme správcom? Vo vzťahu k Užívateľom sme správcom Osobných údajov. Prehľad spracovaných Osobných údajov vrátane dôvodov na ich spracovanie nájdete nižšie. Pokiaľ by bolo čokoľvek nejasné, neváhajte sa nám ozvať na e-mail gdpr@vnte.cz.

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekolkymi pojmami, ktoré v týchto Zásadách ochrany osobných údajov používame:

 • Webová stránka - alebo tiež len Webová stránka je webová stránka elektronického obchodu na adrese www.fencee.sk, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ;
 • GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;
 • Obchodné oznámenie - spravidla e-mailová správa alebo sms odoslaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;
 • Osobné údaje - akékoľvek informácie o Používateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • Užívateľ - fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;
 • Spracovateľ - využívame iné subjekty, ktoré spracúvajú Osobné údaje na základe zmluvy alebo iného poverenia pre Prevádzkovateľa;
 • Spracúvanie Osobných údajov - je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akýmkoľvek iným sprístupnením, zariadením alebo skombinovaním, obmedzením, výmazom alebo zničením;
 • Zvláštne kategórie Osobných údajov - tieto osobné údaje nespracovávame. Ide o údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je Váš etnický pôvod, aká je Vaša sexuálna orientácia, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je Vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME A AKO?

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhotovené a pri ich spracovaní dodržiavame bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonáva profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré na jednotlivé účely spracovávame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

 • Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)
 • Aplikácia fencee Cloud (najmä e-mail, telefónne číslo)
 • Poznámky k objednávke a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu komunikácie s nami (pôjde najmä o vaše otázky a odpovede na vaše otázky, komunikáciu s vami)
 • Fakturačné údaje a bankové údaje (údaje potrebné na vedenie účtovníctva a spracovanie platieb)
 • Cookies a IP adresa, údaje o činnosti (vrátane informácií o vašom zariadení alebo operačnom systéme)
 • Prihlásenie do používateľského účtu a správanie používateľa (najmä údaje vyplnené používateľom v používateľskom účte, história nákupov, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)
 • informácie, ktoré poskytnete pri vypĺňaní dotazníka o darčeku (budú zahŕňať najmä údaje o zvierati, ktoré chováte, o problémoch so zvieraťom a o vašich osobných skúsenostiach s našimi výrobkami)
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch
 • Osobitné kategórie osobných údajov. Nespracúvame o vás žiadne osobné údaje citlivej povahy.

A. POUŽÍVATELIA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Pokiaľ navštívte naše Webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie na odber obchodného oznámenia je nutné, aby ste nám s Vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracovanie.

Prečo? Aké údaje? Ako? Na ako dlho?

Návšteva webovej stránky.

Na zabezpečenie základných funkcií našej Webovej lokality, analytiky, na zlepšenie našich služieb. Osobné údaje spracúvame aj na to, aby sme vám mohli zobraziť relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových lokalitách. V paneli súborov cookie môžete nastaviť preferencie. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je súhlas (analytika, marketingové súbory cookie) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné súbory cookie).
Informácie o tom, kedy a ako navštevujete a prezeráte našu webovú lokalitu, môžu zahŕňať: vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú lokalitu, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo jazykových nastaveniach, históriu vášho správania na webovej lokalite. Ak našu webovú lokalitu navštívite prostredníctvom mobilného telefónu, môžeme spracúvať aj údaje o vašom telefóne. Súbory cookie alebo iné technológie na sledovanie správania Používateľa. Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých typov súborov cookie. Niektoré spracúvajú údaje len počas trvania relácie (návštevy), niektoré dlhšie. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním požiadavky súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely vybavenia požiadavky.

 

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Spracúvame Osobné údaje potrebné na účely vybavenia dopytu. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom alebo priamo na našej webovej stránke. Uzavreté otázky sa pravidelne vymazávajú, najneskôr však do 3,5 roka od zadania otázky.

Zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing).

Súhlasili ste so zasielaním informačných bulletinov. Ak si neželáte dostávať informačné bulletiny, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail. Newsletter zasielame, aby sme vás informovali o našom tovare, službách a novinkách. Údaje sa spracúvajú po dobu 2 rokov od posledného aktívneho zobrazenia informačného bulletinu, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôr.

B. ZÁKAZNÍCI

Pokiaľ si u nás vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia užívateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.

Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?

Návšteva webovej stránky.

Na zabezpečenie základných funkcií našej Webovej lokality, analytiky, na zlepšenie našich služieb. Osobné údaje spracúvame aj na to, aby sme vám mohli zobraziť relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových lokalitách. V paneli súborov cookie môžete nastaviť preferencie. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je súhlas (analytika, marketingové súbory cookie) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné súbory cookie).
Informácie o tom, kedy a ako navštevujete a prezeráte našu webovú lokalitu, môžu zahŕňať: vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú lokalitu, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo jazykových nastaveniach, históriu vášho správania na webovej lokalite. Informácie o vašom správaní na webovej lokalite sú však v záujme vášho maximálneho súkromia anonymizované. Ak našu webovú lokalitu navštívite prostredníctvom mobilného telefónu, môžeme spracúvať aj údaje o vašom telefóne. Súbory cookie alebo iné technológie na sledovanie správania Používateľa. Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých typov súborov cookie. Niektoré spracúvajú údaje len počas trvania relácie (návštevy), niektoré dlhšie. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

Spracovanie objednávok.

Aby ste si mohli zakúpiť tovar v našom e-shope, musíte prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky sa medzi nami uzatvára Zmluva. Ide o plnenie Zmluvy.
Počas procesu Objednávky zadávate svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje alebo údaje do poznámky. Tieto údaje nám poskytujete pri ich vyplnení buď v rámci registrácie používateľského účtu, alebo počas Objednávky. Údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy alebo do ich prenosu a potom po dobu 4 rokov od ukončenia Zmluvy.

Vyplnenie dotazníka s cieľom získať darček. Na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, môžeme spracúvať určité údaje, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše služby a produkty. Ak nám tieto údaje zveríte, dostanete od nás darček.

Na konci objednávkového formulára nám môžete dobrovoľne poskytnúť informácie týkajúce sa: zvieraťa, ktoré chováte, problému so zvieraťom, vašich skúseností s našimi výrobkami. Tieto informácie poskytnete pri vypĺňaní dotazníka v rámci Objednávky. Sú dobrovoľné, môžete sa rozhodnúť, že nám ich neposkytnete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 4 rokov, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr.

Sťažnosti. Niektoré Osobné údaje budeme spracúvať na účely vybavenia sťažnosti, splnenia zákonnej povinnosti a tiež na účely plnenia Zmluvy.

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzatvorenej Zmluve, dodacie a potrebné platobné údaje. Tieto Osobné údaje nám poskytujete za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my spracujeme Objednávku a následne splníme zákonnú alebo zmluvnú povinnosť. Vaše Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Užívateľský účet.

Ak si vytvoríte používateľský účet, budeme vaše osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom rozsahu. spracúvame osobné údaje na základe uzatvorenej Zmluvy.

Údaje vyplnené počas registrácie, najmä váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (pozri vyššie).

Rozsah spracúvania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od toho, aké Osobné údaje vyplníte vo svojom používateľskom konte.
Tieto údaje nám poskytnete pri vytváraní svojho používateľského konta.

Vaše Osobné údaje spracúvame na tento účel počas trvania Používateľského konta a potom po dobu 4 rokov.

fencee Cloud. Zákazníci sa môžu zaregistrovať do služby FenceeCloud prostredníctvom našej webovej lokality a používať ju na sledovanie svojho zakúpeného zariadenia. Osobné údaje spracúvame na základe zmluvy.

Údaje vyplnené počas registrácie, najmä váš e-mail.

Tieto údaje nám poskytujete pri vytváraní používateľského konta

Vaše Osobné údaje spracúvame na tento účel počas trvania používateľského účtu a následne 3 roky po jeho zrušení.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním požiadavky vyjadrujete súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely vybavenia požiadavky, prípadne sa Osobné údaje spracúvajú na základe uzatvorenej Zmluvy.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a používateľského účtu.

Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha telefonicky, e-mailom alebo priamo na našej webovej stránke.

Uzavreté dopyty a sťažnosti sa pravidelne vymazávajú, najneskôr však do 3,5 roka od vyriešenia dopytu alebo sťažnosti.

Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných oznámení.

Našim zákazníkom môžeme zasielať informačné bulletiny na základe oprávneného záujmu o zlepšovanie a propagáciu nášho tovaru a služieb.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Zasielame newsletter, aby sme vás informovali o našom tovare, službách a novinkách.

Údaje sa spracúvajú po dobu 2 rokov od posledného aktívneho zobrazenia bulletinu, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôr. Ak nechcete dostávať bulletin, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.

Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a tiež s tovarom objednaným v našom e-shope.

Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare.

Pokiaľ ste s tým vopred nesúhlasili (napr. v rámci objednávky), poskytneme niektoré osobné údaje zákazníka tretej strane na účely hodnotenia spokojnosti zákazníka.

Údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov po jeho ukončení.

Účtovníctvo: V prípade, že sa zákazník nachádza v situácii, keď je jeho údaje v účtovníctve, je potrebné, aby sa mu poskytli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Na základe Zmluvy nám uhrádzate kúpnu cenu za tovar a dopravu. Vystavujeme vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme na účely riadneho vedenia našej účtovnej evidencie a plnenia zákonných povinností.

Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo iná identifikácia Používateľa a údaje o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo iná identifikácia Používateľa a údaje o objednanom tovare.

Po vyplnení platobných údajov v profile tieto údaje uložíme na vytvorenie faktúry. Plníme si tým zákonnú povinnosť.

Máme zákonnú povinnosť uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovávať faktúry po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Máme tiež povinnosť uchovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnila transakcia.

Dodržiavanie zákonných povinností.

V určitých prípadoch musíme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili naše povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Môže ísť najmä o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje alebo iné identifikačné údaje používateľa.

V takom prípade spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili platné právne predpisy (splnenie zákonnej povinnosti).

Vaše Osobné údaje spracúvame po dobu stanovenú platným zákonom.

C. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Prečo? Aké údaje? Ako? Na ako dlho?

Pracovné miesta.

Na našej webovej stránke nájdete aktuálne voľné pracovné miesta v časti Kariéra.
Ide o informácie, ktoré ste uviedli v životopise, ktorý ste nám poslali. Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne odkaz na sociálnu sieť, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, vzdelanie, záujmy, zručnosti, certifikáty. Preskúmame vami zaslané dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje, a na ich základe sa vám ozveme. Máme oprávnený záujem uchovávať Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov. Dôvodom je, že neskôr môžeme mať pre vás zaujímavú pracovnú ponuku u nás.

2. KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

Spracovatelia. Využívame len preverených spracovateľov, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky, aké poskytujeme vám. Vyššie sme uviedli údaje, ktoré môžu spracovatelia spracúvať, vrátane účelu a právneho titulu spracúvania. Na požiadanie vám radi poskytneme podrobnosti o spracovateľoch.

Prevádzka a bezpečnosť webovej stránky Czech group, Freelo
Bežná analýza návštevnosti webovej lokality Služba Google Analytics
Spracovanie objednávok Czech group, GoPay, PPL, GLS, DPD, 123 Courier, Toptrans
Reklamácie PPL, GLS, DPD, Toptrans, Czech group, IBO, BALIZ, OVISFARMA SK
Vybavovanie dopytov a komunikácia s nami Microsoft
Účtovníctvo Money
Marketing Google Ads, Ecomail, Facebook, Instagram, YouTube, Sklik, Heureka.cz
Sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube
Hodnotenia spokojnosti Heureka

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem našich Spracovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

3. AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 • pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;
 • aktualizácia antivírusových softvérových systémov;
 • prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracúvané) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov.

Organizačné opatrenia : prijali sme a zaväzujeme sa dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
 • naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.

4. KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (spracovateľ) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovateľ. Používame iba preverených spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail gdpr@vnte.cz.

5. AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ako nás môžete kontaktovať? E-mailom na gdpr@vnte.cz, alebo na adresu nášho sídla.

Kedy Váš dotaz vybavíme? Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Na vybavenie vašej žiadosti môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

 • Právo na prístup - potvrdíme, či spracúvame vaše Osobné údaje. Máte právo na informácie o účeloch spracúvania, kategóriách Osobných údajov, príjemcoch, ktorým sa poskytujú, dobe trvania spracúvania. Máte právo vedieť, či už bolo nejaké právo uplatnené. Predpokladom je aj to, že nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, ako aj kópia Osobných údajov.
 • Právo na opravu - máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov. Môžete tiež opraviť niektoré údaje vo svojom používateľskom profile.
 • Právo na vymazanie - Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracúvávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.
 • Právo na obmedzenie spracovania - Kontaktujte nás, ak sa domnievate, že údaje spracúvame nesprávne, a to buď z hľadiska dôvodov spracovania, alebo jeho rozsahu.
 • Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania - Ak nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy vám nemusíme byť schopní vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali, už nefunguje).
 • Právo na prenosnosť - Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, poskytneme v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi na vašu žiadosť.
 • Právo na námietku - Ak spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu (napr. zasielanie informačného bulletinu Používateľom). Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. Ak je vaša námietka oprávnená, prestaneme spracúvať osobné údaje.
 • Právo na odvolanie súhlasu - Ak ste si to rozmysleli, dajte nám vedieť. Spracúvanie týkajúce sa marketingových a obchodných účelov môžete kedykoľvek odvolať.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - Nechcete, aby o vás rozhodoval počítač? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Spracúvame Objednávky, takže vaše Osobné údaje môžu byť spracúvané automaticky.

5. ZÁVER

Tieto zásady ochrany osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese gdpr@vnte.cz

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na /dataprotection.gov.sk/uoou).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od dňa 25. 10. 2023.

Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.